6.02.13 - BARCELONA • Barcelonès

La Sindicatura de Comptes insta el Govern a no transferir diners als consistoris que no presenten la seva comptabilitat

Miércoles, 06 de Febrero de 2013

En un informe, detallen que entre el 2010 i el 2012 es van pagar 45 MEUR a ajuntaments en aquesta situació

 

La Sindicatura de Comptes ha presentat un informe en què insta el Govern a no realitzar pagaments efectius de transferències i subvencions als ens locals que no els han retut els comptes generals. En aquest document, la Sindicatura subratlla que la Generalitat no va instaurar cap procediment eficaç que permetés suspendre aquests pagaments tot i que, des del 2009, els ajuntaments estan obligats a informar de la seva comptabilitat. La Sindicatura assegura que, entre el 2010 i el 2011, es van pagar 27,78 MEUR a consistoris que no havien complert el deure de trametre els comptes de l'exercici 2009. Entre el 2011 i el 2012, la suma abonada va ser de 17,2 MEUR.
 
L'informe de la Sindicatura de Comptes destaca que, entre el 2011 i el 2012, es van abonar 17,2 MEUR a ajuntaments que no havien informat del seu estat de comptes l'any 2010. Aquest nombre de consistoris suposa el 54,78% del total d'ajuntaments que van incomplir aquest deure. Pel que fa als 27,78 MEUR pagats entre 2010 i 2011, van arribar a un 72,73% d'ajuntaments que incomplien aquesta normativa. 
 
La Sindicatura de Comptes denuncia el fet que no s'hagi instaurat cap procediment eficaç que permeti suspendre les ordenacions de pagaments i els pagaments efectius de transferències i subvencions a ajuntaments en aquesta situació. Amb tot, reconeix que el Departament de Governació té instaurat un procediment que permet la suspensió de lliurement de subvencions i transferències. Ara bé, aquest mecanisme, diuen, no ha estat totalment efectiu en els exercicis revisats.