30.03.11 - BARCELONA • Barcelonès

Les modificacions de la llei electoral porten de corcoll els municipis catalans

Miércoles, 30 de Marzo de 2011
L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han rebut darrerament prop de 450 consultes sobre les modificacions de la llei electoral. La majoria són dubtes d'alcaldes, regidors i tècnics sobre possibles incompatibilitats amb els canvis que preveu la llei, especialment els articles 50 i 53. El primer fa referència a la prohibició de les inauguracions per "evitar la incidència dels poders públics en les campanyes electorals" i "reduir la publicitat i la propaganda electoral en període electoral". Pel que fa l'article 53, limita determinats actes de propaganda electoral, com la contractació d'espais publicitaris o la petició directa del vot.

Per aquest motiu, l'ACM ha organitzat una jornada prevista per al 7 d'abril que durà per títol "La LOREG: novetats en la regulació de les campanyes electorals i el transfuguisme" i estarà dirigida a secretaris, interventors i responsables jurídics de les corporacions locals. En la nova llei, també canvia la manera de promoure una moció de censura, amb l'objectiu d'augmentar la transparència i dificultar al màxim els transfuguisme polític.

Per la seva banda, l'assessoria jurídica de la Federació de Municipis de Catalunya ha penjat un resum a la pàgina web de les novetats de la llei electoral en el qual recorda les limitacions que tenen els ajuntaments com a administracions públiques i què poden fer i què no els partits polítics i els seus candidats des d'aquest dimarts fins el dia que comenci la campanya electoral. Ho ha fet, també, després de rebre un gran nombre de consultes des dels municipis sobre temes de comunicació, si poden seguir publicant el butlletins municipals durant aquests dies o fer una visita d'obres, entre d'altres. Gran part de les consultes han estat fetes els últims quatre dies i provenen majoritàriament de partits polítics que ara mateix estan al govern municipal, segons han expicat a l'ACN fonts de la FMC.

Entre el 29 de març -dia en què es van convocar les eleccions a través d'un decret al BOE- fins al 22 de maig -dia dels comicis- les administracions públiques no poden dur a terme campanyes institucionals que atemptin contra els 'principis d'objectivitat i transparència del procés electoral' ni repartir llibres, revistes, fulletons, quaderns i catàlegs ni enviar correus electrònics o SMS o posar anuncis als mitjans de comunicació que continguin els "assoliments continguts pels poders públics". En aquest sentit, tampoc poden utilitzar imatges, sintonies o expressions que puguin fer recordar a partits polítics que es presenten a les eleccions.

La modificació de la llei tampoc permet fer inauguracions d'obres o serveis públics (o projectes d'aquests) durant aquests quasi dos mesos ni dur a terme una campanya institucional que fomenti la participació dels votants a les eleccions.

En canvi, des de les administracions públiques sí que es permet participar en esdeveniments de caràcter comercial, industrial, professional, econòmic, cultural, esportiu o lúdic, com inauguracions oficials o festes populars que ja estiguessin previstos abans del període electoral i que es facin de forma regular i periòdica. També es poden fer campanyes institucionals que siguin "imprescindibles per a la salvaguarda de l'interès públic" mitjançant enviament de cartes o missatges i la inserció d'anuncis. En aquestes casos però, no poden tenir connotació electoralista.

Limitacions als partits polítics

Pel que fa els partits polítics, des d'aquest dimarts i fins a l'inici de la campanya electoral no poden difondre publicitat o propaganda electoral ni contractar directament o a través de tercers espais per a la difusió d'aquesta publicitat en llocs públics, suports comercials o mitjans de comunicació. Tampoc es poden repartir objectes de marxandatge com pins, bolígrafs o encenedors amb el nom del partit polític o candidat que concorre a les eleccions del 22 de maig; o exhibir cartells de la formació o fotos dels candidats en l'exterior de domicilis particulars.

Tot i no poder exhibir les fotografies dels candidats o logotips de les formacions polítiques, durant aquest període la llei sí autoritza els candidats a concedir entrevistes als mitjans de comunicació o a fer actes amb l'objectiu de presentar la llista. També es poden repartir fullets, cartes o en suport electrònic amb informació dels candidats o del programa electoral. En cap d'aquests casos, però, es pot demanar el vot.

Entre l'inici del període electoral i el començament de la campanya, es poden exhibir fotografies dels candidats i de les formacions polítiques a les façanes exteriors de les seus i es podran enviar correus electrònics, missatges SMS o via bluetooth per donar a conèixer els candidats i el programa electoral, sempre i quan no es contracti una tercera persona per a la seva realització. També es poden difondre textos i o blogs de partits polítics a través de les eines 2.0, com Facebook, Twitter o Tuenti, entre d'altres xarxes socials, sempre i quan tampoc es contracti el servei.