25.10.13 - LLEIDA • Segrià

L’ACM demana poder desenvolupar polítiques d’ocupació amb el superàvit dels Ajuntaments

Viernes, 25 de Octubre de 2013

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) demana que els ajuntaments puguin desenvolupar polítiques de desenvolupament local i ocupació amb el superàvit pressupostari.


Diputació de Lleida.
Així, ha aprovat una moció que serà trasllada a tots els ajuntaments catalans. Recordem que l’Estat només ha augmentat un 1,2% el pressupost destinat a polítiques actives d’ocupació per al 2013, després que l’any passat reduís un 57% la partida destinada a aquest àmbit.
Materialitzar la modificació de l’article 32 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), de manera que els ajuntaments que disposin de superàvit pressupostari, i a la vegada no superin els límits d’endeutament establerts legalment, puguin beneficiar els seus ciutadans destinant el romanent positiu a finançar polítiques de desenvolupament local. Aquesta és la principal demanada que va fer el Comitè Nacional de l’ACM, el passat 23 d’octubre a Lleida.
Segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), el mes de setembre va tancar amb 840.500 persones a l’atur a Catalunya, el que suposa un 22,84%. “Aquesta realitat és especialment propera i palpable des dels ens locals”, apunta el president de l’ACM Miquel Buch, que ha recordat que en ser l’administració més propera, els ciutadans es dirigeixen en primer terme als ajuntaments, tant per rebre suport i l’orientació en l’àmbit de la recerca d’ocupació com per ser atesos des dels serveis socials dels ajuntaments des d’on se’ls intenta ajudar i donar suport en situacions d’especial necessitat. “Els alcaldes i alcaldesses quan tenen veïns i veïnes en aquestes situacions són els qui amb més intensitat reben demandes d’aquests ciutadans”, ha reblat Buch.
En els darrers anys les dades demostren que, en general, els Ajuntaments han estat ben gestionats. Del dèficit de les administracions públiques del 2011, d’un total del 8,51% del PIB, l’Estat ha generat el 5,1%, les Comunitats Autònomes el 2,94% i el conjunt dels ens locals el 0,38% del PIB. Buch ha recordat que “aquest mateix mes, el Ministre d’Hisenda i d’Administracions, Cristobal Montoro, ha anunciat que l’administració local tancarà l’anualitat anterior amb un superàvit del 0.2%”, molt millor que el dèficit del 0,3% previst, i esdevenint les úniques administracions que generen superàvit pressupostari. Si fem cas de les mateixes dades, són més del 40% els ajuntaments que es troben en aquesta situació de superàvit.
Malgrat aquesta situació, els ajuntaments, en el marc de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no els és possible destinar l’estalvi a poder realitzar accions o polítiques públiques relacionades en l’àmbit del desenvolupament econòmic local, i especialment a la generació d’ocupació. Per això, el Comitè Nacional de l’ACM ha aprovat una moció on es demana  que els ajuntaments que disposin de superàvit pressupostari, i a la vegada no superin els límits d’endeutament establerts legalment, puguin beneficiar els seus ciutadans destinant el romanent a finançar polítiques de desenvolupament local.
També demana que dins les previsions d’aquesta modificació, en els casos dels ajuntaments abans citats, hi hagi la possibilitat de fer inversions, així com finançar accions que especialment tinguin com a objectiu la creació d’ocupació i plans d’ocupació per a persones en situació d’atur.
Aquesta acord serà traslladat a tots els ajuntaments perquè puguin aprovar-lo en forma de moció en les seves respectives sessions plenàries.