25.10.13 - MARTORELL • Baix Llobregat

Salvador Esteve cedeix les seves atribucions d'alcalde de Martorell al primer tinent d'alcalde

Viernes, 25 de Octubre de 2013

El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve (CiU), ha decidit delegar pràcticament totes les seves atribucions com a alcalde de Martorell al primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Xavier Fonollosa.

El número dos del consistori serà a partir d'ara l'encarregat de fer complir les ordenances i acords municipals, dirigir els serveis i les obres públiques, supervisar la gestió econòmica de la ciutat o exercir la direcció superior de la policia local, entre d'altres noves atribucions que el situen com a màxim responsable de la gestió diària municipal. La modificació, aprovada per Esteve en un decret d'alcaldia, es publica al Butlletí Municipal i serà vigent a partir de l'11 de novembre.
Segons recull el decret d'alcaldia, al qual ha tingut accés l'ACN, Fonollosa passarà a ser el màxim responsable de la hisenda local, i serà per exemple l'encarregat d'autoritzar i diposar despeses o aprovar el pagament d'ajuts i subvencions. També serà ell qui atorgarà les llicències, concessions i autoritzacions, a excepció d'aquelles que estiguin derivades al Ple o la Junta de Govern Local. 
 
També tindrà la potestat per imposar sancions en relació a les competències municipals, serà l'encarregat de dictaminar l'inici i el tràmit de qualsevol expedient i de resoldre els expedients sancionadors. A més, serà també la persona que ordenarà i donarà el seu vist-i-plau als actes, resolucions i acords de govern.
 
Igualment, adquirirà totes les competències municipals en matèria de recursos humans, excepte la direcció superior de tot el personal o les atribucions per acomiadar personal laboral, que seguirà sent d'alcalde. 
 
El decret recull finalment que en cas d'absència del primer tinent d'alcalde, totes les atribucions delegades seran assumides "directament i automàticament" per l'alcalde. La modificació suposa, a la pràctica, situar a Fonollosa com el màxim responsable en la gestió diària municipal d'aquest municipi del Baix Llobregat.
 
Un Ajuntament més eficaç
Fonts del consistori afirmen en un comunicat que aquesta ampliació de les atribucions del primer tinent d'alcalde "pretén reforçar el dia a dia dels assumptes municipals en un context polític i econòmic que requereix de les administracions públiques prestesa i eficàcia per a respondre les necessitats socials creixents".
 
Sobre la figura del número dos a l'Ajuntament, el comunicat afegeix que "Xavier Fonollosa ha demostrat en l'exercici de la seva tasca de primer tinent d'alcalde i regidor de Planificació urbanística i Serveis urbans confiança i capacitat de treball i de lideratge" i que "les noves atribucions estaran recolzades per l'alcalde Salvador Esteve com a president de la Diputació de Barcelona".