25.10.13 - TARRAGONA • Tarragonès

La Diputació de Tarragona injecta 5 MEUR a les llars d'infants municipals del Camp i l'Ebre

Viernes, 25 de Octubre de 2013

Més d'un centenar d'escoles bressol es beneficiaran d'aquesta aportació, de 875 euros per alumne, subvencionada per la Generalitat fins al 2011


El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat aquest divendres al matí aquest programa extraordinari.
La Diputació de Tarragona injecta cinc milions d'euros a les llars d'infants públiques de titularitat municipal del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un centenar d'escoles bressol repartides en una seixantena de municipis del territori es beneficiaran d'aquesta aportació, que fins fa un temps aportava la Generalitat. Les diputacions assumiran aquest ajut que manca des del 2011 als ajuntaments. La Diputació de Tarragona ja ha aprovat aquest divendres aquest programa extraordinari per sufragar el cost de les llars d'infants municipals. L'import màxim d'aquests ajuts pot arribar fins als 875 euros per plaça matriculada. Així mateix, aportarà 1.620.000 euros en matèria de transport escolar.
En concret, s'aportaran 540.000 euros per curs (2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014) per al transport no escolar obligatori, que afecta sis comarques tarragonines -Alt Camp, Baix camp, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Ebre i Montsià.
Mentre la Generalitat no pugui assumir-ho, la Diputació ajudarà en el finançament de les llars d'infants municipals, que tenen prop de 6.000 nens i nenes d'entre 0 a 3 anys. Es tracta de la quantia que el Govern havia d'abonar el curs passat. 
"En el 2012-2013 ho tenim al pressupost, i al 2013-2014 també ho estarà, i ho mantindrem mentre convingui, i quan la situació es normalitzi ja deixarem de pagar-ho, però si s'allarga molt patirem tots", ha afirmat el president de l'ens, Josep Poblet.
Poblet ha destacat que aquesta mesura és un esforç que vol fer la institució vers als ajuntaments i també pensant en les famílies. "No es tracta d'un canvi de competència, sinó d'una necessitat municipal que ara assumiran les diputacions", ha dit.
"Ara hem de complir els terminis d'exposició pública de les bases, però confiem fer la primera transferència la primera quinzena de gener", ha afegit el vicepresident de l'ens, Josep M. Cruset, diputat delegat del Servei d'Assistència Municipal.
En paral·lel a aquests dos programes, la Diputació ha aprovat recentment el Pla d'Acció Municipal 2013, amb prop de 17 milions d'euros, que en bona mesura també es destinen a sufragar despeses corrents dels municipis, així com per noves inversions.