30.10.13 - BARCELONA • Barcelonès

L’Ajuntament de Barcelona inicia la darrera fase dels enderrocs de les cases dels antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella

Miércoles, 30 de Octubre de 2013

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat avui la darrera fase dels enderrocs de les casetes on havien residit els antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu.

Aquestes actuacions les du a terme la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, i tenen com a principal objectiu evitar noves ocupacions il·legals en l’àmbit.
En les actuacions també s’inclou l’enderroc dels murs de tancament dels habitatges al carrer Pare Pérez del Pulgar i l’adequació del mur de contenció posterior de tancament del Centre Penitenciari i l’adequació dels solars restants. Es preveu que abans de finals d’any s’enllesteixin els treballs que ara s’inicien, mentre la Generalitat recupera la possessió del conjunt dels espais.
Aquests enderrocs són fruït del conveni subscrit el passat mes d’abril entre l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat, que contempla l’execució dels enderrocs que restaven pendent dels pavellons d’habitatges que conformaven el perímetre de l’antic centre penitenciari de Joves de Barcelona. Ja durant el mes d’abril, es van enderrocar les dues primeres casetes, les número 3 i 4, ubicades al carrer Pare Pérez del Pulgar 36-38.
 
Tant l’Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Catalunya, administració propietària dels pavellons, han considerat prioritari poder executar de manera urgent i coordinada aquests enderrocs per tal de garantir la convivència pacífica al barri de la Trinitat Vella i evitar el risc de fractura de la convivència ciutadana i els problemes de salubritat, higiene i seguretat dins els pavellons.
 
L’Ajuntament de Barcelona ha destinat 250.000 euros per a les actuacions iniciades a l’abril i fins a finals d’any.
 
L’objectiu de l’Ajuntament, un cop que finalitzi la desconstrucció dels pavellons, és que el Districte de Sant Andreu, les entitats veïnals i la Generalitat de Catalunya puguin acordar nous usos temporals i provisionals per aquest espai a l’espera que s’executi el planejament urbanístic previst.