28.10.13 - GIRONA • Gironès

El Departament de Governació i la Diputació de Girona signen el conveni per al finançament del PUOSC 2013-2017

Lunes, 28 de Octubre de 2013

L’aportació prevista per la Diputació de Girona al finançament del PUOSC 2013-2017 és de 32,4 milions euros.

La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, i el president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, han signat avui el conveni que determina l’aportació de la Diputació de Girona al finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per a les anualitats del 2013 al 2017.
 
D’acord amb el conveni, l’aportació prevista per la Diputació de Girona al finançament del PUOSC 2013-2017 és de 32,4 milions euros. D’aquesta quantitat, 16,4 milions es destinaran a la línia d’inversions i a la línia de reparacions, manteniment i conservació incloses al PUOSC. El 16 milions restants, la Diputació de Girona els destinarà a programes específics propis.
 
Cal destacar que la signatura de tots els convenis comportarà una inversió d’uns 416 milions d’euros pel PUOSC 2013-2017 entre les quantitats aportades per les diputacions i l’aportació del Departament de Governació i Relacions Institucionals .