29.10.13 - BARCELONA • Barcelonès

Set anys de serveis de mediació ciutadana amb 143 municipis conveniats

Martes, 29 de Octubre de 2013

La diputada d'Educació, Igualtat i Ciutadania, Mireia Solsona, ha inaugurat aquest dimarts 29 d'octubre la setena jornada sobre polítiques locals de mediació ciutadana que porta per lema 'El ciutadà com a centre de l'acció comunitària'

La diputada d'Educació, Igualtat i Ciutadania, Mireia Solsona, ha inaugurat aquest dimarts 29 d'octubre la setena jornada sobre polítiques locals de mediació ciutadana que porta per lema 'El ciutadà com a centre de l'acció comunitària', organitzada per la Diputació de Barcelona. La jornada, celebrada al Recinte Mundet, té com a objectiu compartir i reflexionar entorn de la mediació com a una de les expressions de l'acció comunitària promogudes des dels governs locals i sobre quin és el paper del ciutadà com a centre d'aquest nou motor social.
En la inauguració de la jornada, Mireia Solsona ha destacat que des de la Diputació de Barcelona es continua donant suport al programa de mediació perquè és té un clar convenciment del seu impacte positiu en el conjunt de la ciutadania. Les dades ho demostren: des de la seva creació l'any 2006, en què es varen establir els primers convenis de mediació en els municipis  com a estratègia per a la resolució dels conflictes, s'ha passat de 24 convenis inicials a gairebé el doble aquest any 2013, amb 43 convenis signats, 40 municipals i tres amb consells comarcals, el que significa donar cobertura donen a 143 municipis i a una població potencial de 2.746.324 persones.
 
Mireia Solsona també ha remarcat que en aquests set anys els serveis de mediació conveniats amb la Diputació de Barcelona han atès una mitjana de més de 4.700 casos i 14.000 usuaris l'any. Pel que fa a la tipologia de casos que arriben als serveis de mediació, el 70% són controvèrsies veïnals, seguit dels conflictes familiars, que representen un 12% dels conflictes gestionats.
 
El programa de la jornada ha comptat amb una conferència inaugural sota el títol 'El paper del ciutadà davant el conflicte. Una oportunitat per enfortir la convivència ciutadana', a càrrec de Josep Maria Reniu, cap d'estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, seguida de la presentació dels resultats de la tercera edició dels Cercles de Comparació intermunicipal i una taula rodona sobre experiències de mediació i acció comunitària amb representants municipals de Vic, Sabadell, l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell i Sant Cugat del Vallès.