31.10.13 - SABADELL • Vallès Occidental

L’Ajuntament de Sabadell sumarà enguany 250.000 euros a les prestacions d’urgència social per ajudar a les famílies amb habitatge protegit que tenen dificultats per abonar les quotes de lloguer o hipotecàries

Jueves, 31 de Octubre de 2013

Els 250.000 euros se sumaran al 1.134.000 euros amb què estan dotades les prestacions d’urgència social gestionades pels Serveis Socials municipals.

Aquest 2013, l’Ajuntament canalitzarà, a través de les prestacions d’urgència social, els 250.000 euros previstos enguany com a ajuts específics per a famílies amb habitatge protegit que tinguin problemes per satisfer les quotes hipotecàries o de lloguer.  Així ho han explicat avui en roda de premsa l’alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, i la tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones i regidora de Serveis Socials i Habitatge, Marta Farrés. Els 250.000 euros se sumaran al 1.134.000 euros amb què estan dotades les prestacions d’urgència social gestionades pels Serveis Socials municipals. D’aquests 1.134.000 euros, val a dir que uns 455.000 ja es destinen a ajudar famílies amb dificultats per satisfer pagaments vinculats a l'habitatge.
 
En referència als 250.000 euros que aquest any se sumaran a les prestacions d’urgència social, i tal com ha explicat l’alcalde, Joan Carles Sánchez, en aquest cas “ens centrem en el parc d’habitatges de protecció oficial, atès que es tracta d’un parc el públic objectiu del qual coincideix, en molts casos, amb qui més està patint les conseqüències de la crisi, ja que parlem de famílies amb unes rendes molt reduïdes que ara poden haver vist agreujada la seva situació”. Així mateix, l’alcalde ha remarcat que “mantenim les polítiques d’habitatge com una prioritat igual que garantim altres tipus de prestacions, entenem que l’habitatge és una necessitat bàsica per garantir una qualitat de vida”.
 
La quantitat que enguany s’afegeix als fons d’urgència social forma part de les accions previstes al document La política municipal d’habitatge: accions i estratègies prioritàries en el context actual, que el Ple Municipal va aprovar al mes de juliol. Concretament, la mesura número 7 del document preveia atorgar prestacions per valor de 750.000 euros en 3 anys, provinents de la Diputació de Barcelona (250.000 cada any fins al 2015), a aquelles persones amb un habitatge protegit però que, per situacions sobrevingudes, presentessin dificultats per abonar el lloguer o les quotes hipotecàries.
 
Amb la voluntat de donar compliment a aquesta acció en els terminis establerts i que els ajuts puguin ser efectius al més aviat possible, l’Ajuntament sumarà els primers 250.000 euros ja rebuts de la Diputació i corresponents a l’any 2013 als fons d’urgència social. Més endavant, els anys 2014 i 2015, la intenció de l’administració municipal és fer-ho mitjançant una convocatòria expressa d’ajuts, perquè les famílies puguin demanar aquest suport de forma específica.
 
Així mateix, part dels 250.000 euros es vincularan aquest any a ajuts implícits per a habitatges del Fons d’Emergència Social de Sabadell, per contribuir a garantir que les famílies que en són destinatàries no hagin de pagar un lloguer superior al 30% dels seus ingressos. Aquesta aplicació, que inicialment era una acció establerta a la mesura 5 del document aprovat pel Ple Municipal al juliol, s’ha disposat després de constatar que l’any 2013 no es podrà comptar amb els 150.000 euros que la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de l’Habitatge, preveia aportar per als habitatges del Fons d’Emergència que són de titularitat municipal.
 
Beneficiaris
 
Els 250.000 euros per ajudar els ciutadans i ciutadanes amb habitatge protegit a abonar les quotes de la seva vivenda es destinaran a famílies amb voluntat de pagament però que es trobin en dificultats serioses per fer front a les seves obligacions per haver vist reduïda la seva renda disponible; també a famílies que en les mateixes circumstàncies acumulin deutes d’entre 1 i 3 mesos. Així, a més, se'ls afavorirà que puguin accedir a altres ajuts de l’administració, atès que entre els condicionants per poder tenir aquestes ajudes, és habitual que s’exigeixi estar al corrent del pagament de quotes.
 
36 mesures
 
El document La Política municipal d’habitatge: accions i estratègies prioritàries en el context actual, preveu fins al 2015 un total de 36 mesures que actualitzen el que definia el Pla Local de l’Habitatge de Sabadell (2008-2014), adaptant-lo a la realitat actual i posant l’accent en les persones. Tot plegat amb la voluntat –dins les possibilitats de l’àmbit local– de donar una resposta efectiva al que la societat necessita.