04.12.13 - SOLSONA • Solsonès

El Consell Comarcal del Solsonès aprovarà els pressupostos del 2014 amb una reducció del 17%

Miércoles, 04 de Diciembre de 2013

Serveis Socials i Ensenyament mantenen la dotació pressupostària i es fa una aposta clara pel turisme, el medi ambient i la promoció econòmica

El Ple del Consell ha d’aprovar aquest dijous el pressupost consolidat per l’any que ve que se situa en els 11.225.244 euros, i que l’integra el del Consell Comarcal pròpiament dit i el dels organismes autònoms locals: Centre Sanitari, Patronat Comarcal de Turisme i Fundació Francesc Ribalta. Després que el Consell d’Alcaldes extraordinari celebrat aquest dilluns al vespre ja els hagi examinat, ara tan sols manca la consideració del Plenari del Consell Comarcal, que es reunirà demà en sessió extraordinària.
El pressupost per l’any 2014 es redueix en un 17,26 % respecte el pressupost de l’any 2013. Així mateix, el pressupost 2014 redueix les inversions un 54 % en relació a l’any anterior, atès que el 2013 es van realitzar grans inversions estratègiques com són les obres de la planta de tractament i compostatge de la matèria orgànica del dipòsit controlat de residus comarcal, la restauració de l’antic molí fariner del salí de Cambrils (amb ajut LEADER) i l’obra de senyalització turística (amb ajut FEDER). Aquestes tres obres -molt importants per al desenvolupament mediambiental i turístic de la comarca- ascendien a quasi tres milions d’euros, la qual cosa significa una inversió majúscula de l’exercici 2013 en relació a altres exercicis, com és el cas del pròxim 2014.
Les principals inversions pressupostades per aquest pròxim any són el manteniment de camins, la finalització de les obres del dipòsit controlat de residus comarcal, la reordenació dels punts de recollida de residus del medi rural per minimitzar els impactes, la remodelació de la cuina del Centre Sanitari, la caldera de biomassa al Consell Comarcal, la renovació de l’equipament informàtic, la consolidació del Pla d’Actuacions Immediates per a l’ocupació al Solsonès (PAI) i el Centre d’Interpretació a la Catedral de Solsona. En total la suma de totes les inversions s’aproximarà al milió i mig d’euros.
Un eix prioritari del govern del Consell Comarcal que s’ha mantingut en la seva plasmació pressupostària han estat aquelles partides dedicades a l’atenció directa a les persones com són les àrees de Serveis Socials i Ensenyament. En ambdós departaments s’ha prioritzat mantenir el servei amb la mateixa qualitat i amplitud que l’any passat amb una dotació pressupostària prevista de més d’un milió i mig d’euros.
D’altra banda, el Consell Comarcal -en la seva política de contenció de la despesa- també redueix un 8,5 % la despesa corrent i prop d’un 4 % les despeses de personal. Amb les mesures preses per a la reducció de la despesa en general es fa front a la important davallada d’ingressos que ha patit el Consell Comarcal en els últims exercicis.