12.03.14 - SANT CUGAT DEL VALLÈS • Vallès Occidental

Sant Cugat es dota d’un ambiciós Pla d’Inclusió per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social

Miércoles, 12 de Marzo de 2014

El pla consta de més de 150 accions i compta amb la implicació de totes les àrees de l’Ajuntament, de diverses entitats del Tercer Sector Social de la ciutat i dels partits polítics locals.


La tinenta d’alcalde de Serveis a la Ciutadania, Susanna Pellicer, i el regidor de Serveis Socials, Sanitat, Joventut i Habitatge, Raül Grangé.
La tinenta d’alcalde de Serveis a la Ciutadania, Susanna Pellicer, i el regidor de Serveis Socials, Sanitat, Joventut i Habitatge, Raül Grangé, han presentat aquest dimecres al matí el Pla d’Inclusió Social 2014-2015, un document que marca el full de ruta compartit entre l’administració i el teixit associatiu local per la millora de les condicions de vida dels ciutadans tot lluitant contra la pobresa i l’exclusió social. El pla consta de més de 150 accions i compta amb la implicació de totes les àrees de l’Ajuntament, de diverses entitats del Tercer Sector Social de la ciutat i dels partits polítics locals. Els 8 eixos estratègics en que s’estructura el pla són: Cobertura de les necessitats bàsiques; Salut; Habitatge; Educació; Ocupació; Econòmic; Relacional i Pobresa infantil.
El Pla d’Inclusió Social neix amb l’objectiu de facilitar la cobertura de les necessitats bàsiques a tota persona o unitat familiar que ho requereixi, i actuar de manera preventiva en la classe mitjana cada vegada més sotmesa a la destrucció d’ocupació i a la reinvenció i readapació dels models de vida. Alhora, es planteja un repte transversal: posar especial atenció a la infància i a les famílies amb menors a càrrec.
Pellicer ha explicat que la redacció del pla és un encàrrec de l’alcaldessa, Mercè Conesa, “per dotar la ciutat d’un pla estratègic contra l’exclusió social, un fenomen multisectorial i multicausal”. I ha destacat que des del govern “hem treballat per aconseguir el màxim consens i vull agrair la bona predisposició dels tècnics municipals, de les entitats del Tercer Sector Social, de les empreses i dels grups polítics locals”. La responsable de Serveis a la Ciutadania ha dit que el pla està obert a la incorporació de noves accions si durant la seva execució es considera necessari.
Grangé ha remarcat que “aquest pla transversal es vol alinear l’actuació municipal amb aquesta visió social” i recorda que el pla neix amb una base sòlida d’accions que fa temps que s’impulsen des de l’Ajuntament.
El Pla d’Inclusió Social ha posat en valor tots aquells plans i programes sectorials que des del propi Ajuntament ja fa anys que vetllen per una ciutat inclusiva. Dins l’estratègia social del consistori s’han impulsat instruments a favor de la inclusió social com ara plans, actuacions i mesures per a persones amb diversitat funcional, la gent gran, les persones nouvingudes o la promoció de l’ocupació.
De totes les accions del pla, el 52% són noves i el 48% reforcen actuacions que ja s’estaven duent a terme per garantir, justament, la cohesió social de la ciutat. L’execució del Pla d’Inclusió Social es farà durant el 2014 i el 2015 i compta amb un pressupost de 8,29 milions d’euros, equivalent al 9% del pressupost municipal.
Els objectius dels eixos estratègics
1 Cobertura de necessitats bàsiques: Garantir la cobertura de necessitats bàsiques a la ciutadania de Sant Cugat, especialment a la més vulnerable
2 Salut: Garantir els serveis sociosanitaris a tota la ciutadania de Sant Cugat, especialment a aquells que més ho necessiten
3 Habitatge: Afavorir l’habitatge a tota la ciutadania de Sant Cugat, especialment a aquells que més ho necessiten
4 Educació: Garantir l’accés a una formació inclusiva en igualtat d’oportunitats per a tothom
5 Ocupació: Garantir que totes les persones gaudeixin d’uns ingressos mínims que els permetin viure amb dignitat
6 Econòmic: Garantir que totes les persones gaudeixin d’uns ingressos mínims que els permetin viure amb dignitat
7 Relacional: Garantir la inclusió social enfortint les famílies i les xarxes socials i comunitàries de proximitat
8 Pobresa infantil: Garantir que cap infant de la ciutat es trobi en situació de pobresa
Algunes de les propostes del pla d’accions
1 Cobertura de les necessitats bàsiques
-Endegar un programa d’horts urbans/agricultura ecològica/Km 0 per a persones aturades de llarga durada
-Implantar una targeta solidària per a la compra als supermercats de la ciutat
-Establir un sistema de càlcul SROI (Social Return on Investment) per determinar el benefici social de les actuacions de Serveis Socials
-Elaborar un mapa de recursos amb tots els programes i serveis disponibles i explicar com accedir-hi. Recopilar iniciatives d’èxit i elaborar un decàleg de bones pràctiques
-Realitzar un mapa de vulnerabilitat del municipi
-Posada en marxa del programa informàtic (eQuàliment) que permeti un control de la distribució d’aliments de Càritas i Creu Roja
2 Salut
-Iniciar projectes d’odontologia i oftalmologia solidària
-Banc de medicaments i un banc de recursos mèdics coordinat entre entitats i Serveis Socials
-Iniciar un programa d’agricultura inclusiva i ecològica per a persones amb malaltia mental amb risc d’exclusió
-Pal·liar la dificultat d’accés als medicaments, pròtesis, ulleres, audiòfons... per mitjà de patrocinis i mecenatges de les empreses
3 Habitatge
-Mantenir el percentatge (7%) de pisos del parc de lloguer de Promusa a persones en risc d’exclusió social
-Fer front a la pobresa energètica amb ajuts socials per a l’accés i manteniment de l’habitatge i per als subministraments (l’acord amb Sorea s’hauria d’assolir amb companyies de llum i gas)
-Mantenir la possibilitat d’adherir-se a la moratòria per liquidar una plusvàlua en cas d’execució hipotecària
-Endegar accions per a sancionar les entitats financeres que no posin al mercat públic de lloguer els pisos de la seva propietat
4 Educació
-Continuar treballant amb els infants en risc d’exclusió social a través dels Centres Oberts i el Taller Natura
-Obrir una línia d’ajuts per a material escolar i sortides escolars obligatòries
-Crear espais per a fomentar el reforç escolar a través de mares i pares voluntaris
-Participar en el Pla de Dinamització Educativa promovent l’emprenedoria mitjançant l’exemple d’emprenedors joves
-Sensibilitzar jovent i infància sobre la vulnerabilitat i els col·lectius vulnerables. Acció transversal amb els centres educatius
5 Ocupació
-Crear programa treball conjunt entre Serveis Socials, SOM i Promoció Econòmica amb l’objectiu d’abordar integralment les situacions de risc i vulnerabilitat social: reinserció de persones excloses del mercat de treball, coaching grupal, pla de formació, etc.
-Promoure clàusules socials per a la contractació de dones en risc d’exclusió i víctimes de violència de gènere
-Mantenir els programes de formació ocupacional per a joves en situació ocupacional per a joves en situació d’atur “Joves per l’ocupació” i “Fem ocupació per a joves”
-Mantenir bonificacions fiscals per a les empreses que contractin persones de la ciutat
6 Econòmic
-Crear una InCUB social: incubadora i acceleradora de projectes d’innovació social
-Dissenyar una campanya que potenciï la botiga de barri i els mercats
-Elaborar un catàleg de recursos per a emprenedors que incorpori una relació de recursos de finançament i fer-ne difusió via web
-Detecció d’empreses de nova creació en situació de risc i elaboració d’un catàleg d’accions per a empreses en situació de risc
-Aprofundir en la capacitat redistributiva del pressupost en la línia de la tarifació social
-Elaboració guia comunicativa d’informació bàsica de consums energètics
-Donar a conèixer cooperatives de Sant Cugat per a afavorir el consum de proximitat i quilòmetre 0
7 Relacional
-Organitzar una jornada anual sobre la inclusió social amb el Tercer Sector de la ciutat per tal de difondre bones pràctiques de cohesió social
-Teaming Sant Cugat: disposar d’un portal de projectes socials on ciutadania, comerços, entitats i empreses de la ciutat hi puguin col·laborar
-Realitzar un estudi de diversitat funcional i comerç accessible a Sant Cugat
-Elaborar una cartera de recursos per a persones amb discapacitat
-Vetllar per l’acompliment de la normativa vigent del Pla d’Igualtat a l’Ajuntament i als organismes municipals
-Intervenir en els espais públics on es detectin situacions de conflicte
-Elaborar un protocol de detecció i intervenció de maltractament a la gent gran
8 Pobresa infantil
-Crear el Consell de Joves i Adolescents com a organisme de participació per al jovent
-Establir acords entre les entitats de lleure, Serveis Socials i Educació per tal d’oferir places becades per a les seves activitats
-Mantenir el dispositiu de detecció (radar) de situacions de risc entre la infància conjuntament amb pediatres, escoles, entitats de lleure i serveis socials
-Crear un programa formatiu específic per a mares i pares d’infants de 0-3 anys en situació de risc