21.05.14 - SANT CUGAT DEL VALLÈS • Vallès Occidental

Mercè Conesa demana que la reforma local catalana aprofundeixi més en la transparència i el bon govern per retre comptes al ciutadà

Miércoles, 21 de Mayo de 2014

Ha remarcat que “avui en dia es fa palès la necessitat de definir un nou model de governs locals d’acord amb la tradició municipalista catalana i el nou Estatut. Però especialment és necessari perquè tenim davant una nova llei estatal com és la LRSAL”.


Moment de la intervenció. 
L’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, ha comparegut aquest matí davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament per aportar el seu punt de vista sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya. L’acte també ha comptat amb la presència de l’alcalde de Manlleu, Pere Prat, i l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral.
En la seva intervenció, l’alcaldessa ha remarcat que “avui en dia es fa palès la necessitat de definir un nou model de governs locals d’acord amb la tradició municipalista catalana i el nou Estatut. Però especialment és necessari perquè tenim davant una nova llei de l’Estat com és la de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL)”.
En aquest sentit, l’alcaldessa ha destacat que “a diferència i en contrast a la LRSAL, la futura llei catalana de governs locals reconeix els ajuntaments com a administració més propera als ciutadans. A més a més, també dóna preponderància al principi de subsidiarietat. Aquests reconeixements són una peça clau que amb la nova llei hem de seguir defensant”. De fet, Mercè Conesa ha remarcat que “els ajuntament no defugim de les nostres responsabilitats i tenim interès en totes les qüestions que preocupen els ciutadans, com per exemple l’educació o els serveis socials”, i ha posat damunt la taula el concepte de competències multinivell per coordinar l’actuació de les diverses administracions.
Més transparència i bon govern
D’altra banda, l’alcaldessa també ha valorat positivament que la futura llei catalana de governs locals introdueixi els preceptes de transparència i bon govern, però ha subratllat que “encara podem anar més enllà. Es podria, per exemple, fer obligatori tenir un pla de transparència i que anualment a través d’un document es rendís comptes al ple davant la ciutadania”. Així mateix, ha considerat positiu que la llei prevegi una avaluació dels serveis que els ajuntaments presten a la ciutadania, tot i que ha remarcat que aquest precepte també s’hauria d’aplicar a la resta d’administracions.
Pel que fa a la definició de les competències dels ajuntaments, de les comarques i de les vegueries a la nova llei, Mercè Conesa ha opinat que “falten altres mecanismes de concreció perquè de moment el projecte de llei és massa obert i poc definit en aquest aspecte. Les competències de cada administració han de ser més clares”.
En relació al finançament local, Mercè Conesa ha alertat que l’Estat podria introduir canvis en l’Impost de Béns Immobles (IBI), un impost de recaptació municipal que “és la base que garanteix la prestació de serveis per part dels municipis”. D’altra banda, també ha recordat que “sovint els ajuntaments hem dut a terme serveis que no ens pertocaven sense rebre el finançament corresponent. Això en la futura llei s’hauria de regular”. Així mateix, ha criticat la deslleialtat institucional de l’Estat a l’hora d’establir els objectius de reducció de dèficit, ja que “els ajuntaments estem complint-los i l’estat no”.  
Finalment, l’alcaldessa ha remarcat que la simplificació administrativa és “imprescindible i necessària” i ha apostat perquè s’introdueixin conceptes com la col·laboració público-privada i que a l’hora de fer contractació pública es tingui en compte la responsabilitat social corporativa.