14.1.15 - BARCELONA • Barcelonès

Salvador Esteve: «La indústria és el motor de l'exportació i generadora de llocs de treball de qualitat»

Miércoles, 14 de Enero de 2015

El president Salvador Esteve ha destacat la importància del sector industrial en la generació d'ocupació de qualitat, en la presentació del projecte Ocupació a la indústria local, promogut per la Diputació de Barcelona per impulsar l'ocupació de joves i persones en atur. A la presentació, hi han assistit els presidents de PIMEC i CECOT, Josep González i Antoni Abad, juntament amb el catedràtic i president del Cercle d'Economia, Anton Costas, que ha impartit una conferència amb el títol "La sortida de la crisi és a la indústria".

Amb aquest projecte, dotat amb 2 MEUR, i amb una durada de 18 mesos, la Diputació de Barcelona aposta per promoure l'ocupació a la indústria local de les comarques barcelonines. En aquesta línia, Salvador Esteve ha remarcat, en l'acte de presentació, el paper que el sector industrial ha tingut al llarg de la història contemporània a la majoria de municipis de Barcelona i que a causa de la crisi dels darrers anys,ha perdut part del seu potencial.
 
Esteve ha dit «és indubtable que som un país amb una sòlida tradició industrial, que encara funciona com a motor de l'exportació i de generació de llocs de treball estables i ben remunerats, però que sovint costa de cobrir per manca de persones prou qualificades o, simplement interessades a treballar a la indústria».
 
El president ha assenyalat també que el projecte respon a un triple compromís de la Diputació: «compromís amb les persones que es troben en situació vulnerable, compromís amb el món empresarial, amb el qual volem treballar i col·laborar per dissenyar estratègies que vagin més enllà del curt termini i enforteixin la nostra economia, i compromís amb el món local, perquè la Diputació valora en especial la importància de la proximitat en el desenvolupament de polítiques de promoció econòmica i de creació d'ocupació».
 
El tret estratègic d'aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona és que les intervencions dels ens locals han de focalitzar els esforços en sectors que formin part d'un sistema productiu local, és a dir, en activitats localitzades en un entorn productiu on empreses del mateix sector, per proximitat i característiques comunes, poden cooperar, generar economies d'escala, disposar d'alta flexibilitat productiva i mà d'obra relativament abundant i especialitzada.
 
L'èxit estimat del projecte, que té una durada de 18 mesos, passa pel fet que les empreses contractants hauran participat en la planificació de la formació dual, que combina teoria i pràctica professionalitzadora, que es preveu posar a l'abast d'unes 800 persones i assolir un 50% d'insercions laborals. Per incentivar aquesta actuació, una part del pressupost del programa es podrà adreçar a bonificar la contractació en un sector que necessita mà d'obra especialitzada, fet que ofereix perspectives de continuïtat i desenvolupament professional.