25.02.15 - SANTA COLOMA DE QUERALT • Conca de Barberà

La Diputació de Tarragona col·labora amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt en la construcció d'una bassa per abastir els bombers en cas d'incendi forestal

Miércoles, 25 de Febrero de 2015

Estarà situada a la pedania d'Aguiló

La Diputació destinarà 23.000 euros a aquesta actuació


Acord signat entre el president de la Diputació, Josep Poblet, i l'alcalde de Santa Coloma, Ramon Borràs. 
La Diputació de Tarragona continua la seva col·laboració amb els municipis en la lluita contra els incendis forestals. A banda del suport econòmic a la neteja de boscos, mitjançant programes socials d'inserció laboral, entre altres diverses iniciatives, la institució ha destinat un ajut per a la construcció d'una bassa d'aigua al terme municipal de Santa Coloma de Queralt, infraestructura que serà utilitzada pels cossos d'extinció en cas d'incendi. La Diputació destinarà 23.000 euros a aquesta actuació, segons preveu l'acord signat entre el president de la Diputació, Josep Poblet, i l'alcalde de Santa Coloma, Ramon Borràs. 
La bassa estarà ubicada a la pedania d'Aguiló i, com d'altres punts d'aigua de Catalunya, esdevé prioritari per la seva situació estratègica en el territori, en base a criteris de cobertura i de risc associat. Forma part de la llista de deu basses integrants de la xarxa bàsica de les comarques de Tarragona que s’han considerat d’interès prioritari quan a inversió, atenent la relació facilitada per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del Departament d’Interior de la Generalitat.
La infraestructura es construirà amb formigó. El volum mínim o capacitat del punt d’aigua serà 200 metres cúbics, si bé l'Ajuntament pot decidir millorar el projecte en la licitació de les obres, amb la construcció d’una bassa de més capacitat. El projecte haurà d’assegurar l’adequat ompliment de l’aigua de la bassa, amb les canonades corresponents procedents de la xarxa d’aigua municipal. I també un punt de càrrega per als mitjans terrestres, amb la instal·lació d’un hidrant normalitzat a suficient distància de la bassa. Així mateix, s’inclourà una rampa inclinada dins la bassa, per a sortida d’animals, i una tanca perimetral.
La signatura de l'acord que preveu aquesta aportació econòmica s'ha dut a terme al Palau de la Diputació, en un acte en què també ha estat present el director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Anton Ballvé.